LOG IN

FORGOT PASSWORD?

If you forgot your password, enter your E-mail below. A prompt to change your password, as well as your registration data, will be sent to you via E-mail.

register

Account Information

Birth date *
Must be 8 or more characters.
Must be 8 or more characters.

NEWS

#սիրահարված

03 Feb 2020

Chronograph խ/ս-ը սիրահարվածների հետ միասին տոնում է տարվա ամենառոմանտիկ օրերը՝ Սուրբ Սարգիսը և Վալենտինը։

Փետրվարի 4-14 –ը սրահում գործում է -14% հատուկ առաջարկ ողջ տեսականու համար։
Նվիրեք լավագույնը սիրելիին և միշտ եղեք

Latest news

    On chronograph.am we use cookies. By using this site, you are accepting our Cookie Policy