LOG IN

FORGOT PASSWORD?

If you forgot your password, enter your E-mail below. A prompt to change your password, as well as your registration data, will be sent to you via E-mail.

register

Account Information

Birth date *
Must be 8 or more characters.
Must be 8 or more characters.

NEWS

Մնա՛ տանը, մենք կառաքենք

29 Mar 2020

Chronograph խ/ս-ում գործում է
անվճար առաքում
ողջ Երևանի տարածքում ցանկացած ապրանքատեսակ գնելու դեպքում։ 

Գնումներ կատարելու համար 

  • ընտրի՛ր նախընտրած ապրանքը chronograph.am կայքում 
      կա՞ն հարցեր․ վաճառող-խորհրդատուի հետ ուղիղ կապ հաստատիր
    +374 44 500 401 հեռ․համարով կամ WhatsApp-ով, Viber-ով։ 
  • առաքումը գրանցելու համար զանգահարիր վաճառող-խորհրդատուին +374 44 500 401 հեռ․համարով։

Առաքումը կազմակերպվում է աշխատանքային 1 օրվա ընթացքում։

 

Latest news

    On chronograph.am we use cookies. By using this site, you are accepting our Cookie Policy