LOG IN

FORGOT PASSWORD?

If you forgot your password, enter your E-mail below. A prompt to change your password, as well as your registration data, will be sent to you via E-mail.

register

Account Information

Birth date *
Must be 8 or more characters.
Must be 8 or more characters.

NEWS

Ինչպես օգտվել Chronograph խ/ս-ի առաքման ծառայությունից

05 Apr 2020

Chronograph խանութ-սրահի առաքման ծառայությունից օգտվելու համար անհրաժեշտ է՝ 

  • Այցելել chronograph.am կայք և ծանոթանալ տեսականուն:
  • Կապ հաստատել վաճառքի թիմի հետ 044500401 հեռախոսահամարով կամ WhatsApp,  Viber հավելվածների միջոցով:
  • Ստանալ Ձեզ հետաքրքրող տեղեկատվությունը, ընտրել վճարման տարբերակը և գրանցել պատվերը:
  • Թողնել անձնական  և կոնտակտային տվյալներ (անուն,ազգանուն, հեռախոսահամար, հասցե)

Պատվերը կառաքվի 1 օրվա ընթացքում:

Latest news

    On chronograph.am we use cookies. By using this site, you are accepting our Cookie Policy