LOG IN

FORGOT PASSWORD?

If you forgot your password, enter your E-mail below. A prompt to change your password, as well as your registration data, will be sent to you via E-mail.

register

Account Information

Birth date *
Must be 8 or more characters.
Must be 8 or more characters.

NEWS

Be My Valentine

07 Feb 2019

Մի՛ սպասեք կատարյալ պահին, դարձրե՛ք այն կատարյալ՝ նվիրելով սեր և ջերմություն։
Chronograph խ/ս-ը սիրո տոնին ընդառաջ հրավիրում է գնումների -14% հատուկ առաջարկով, որը  գործում է սրահի ողջ  տեսականու համար։

Ժամացույցի սիրահարները հնարավորություն ունեն նշված տեսականուց ընտրել 2-ի համար նախատեսված խորհրդանշական մոդելները  -20% իջեցված արժեքով։ (Նշված տեսականուն ծանոթալու համար անցեք հղումով այստեղ ։ )

Նվիրեք նաև ընտրություն կատարելու հնարավորությունը՝ Chronograph նվեր քարտ սկսած 30,000 դր-ից։

Latest news

    On chronograph.am we use cookies. By using this site, you are accepting our Cookie Policy